rimage1     

Vår bostadsrättsförening Magasinet 119 vill hållbart förbättra hanteringen av all påverkningsbar användning av resurser och fortlöpande redovisa prestandan på ett transparent sätt från vår hantering av fastigheten. Informationen finns i strukturerade moduler som används i vårt ledningssystem och som erhålls genom ledningsverktyget PrestandaModulen®.

Vi arbetar med att ständigt förbättra prestandan och få en resurseffektivare värdekedja, dvs. hantera produkter och tjänster som i hela värdekedjan ständigt förbättras genom en systematisk processfokusering i de 4 generiska perspektiven eller aspektgrupperna kvalitet/ miljö/ arbetsmiljö/ informationssäkerhet och som då resulterar i en sund ekonomi.   

Resurser är tid, kompetens, infrastruktur och likviditet. Arbetssättet följer de generiska standarderna i ISO-modellen varvid prestandan av ledningssystemet förbättras i steg.

Ledningssystemet är byggt av IEP som sedan sin bolagsstart år 1993 tillhandahållit kunskap om ledningssystem i tillverkande och tjänsteproducerande sektorer. Kunskapen om ledningssystemet är strukturerad och följer de 4 generiska standarderna enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö) och ISO 27001 (informationssäkerhet) såväl som sektor specifika standarder.

Genom att använda den gemensamma strukturen för 4 generiska aspektgrupper i 3:e generationens ledningssystem, blir ledningssystemet enklare och mer heltäckande. Det är förberett för en certifiering om föreningen/årsstämman så beslutar. Nu är systemet egendeklarerat genom egna revisioner.

© 2023 Lennart Piper - 4certifiering.se - Ett informationsprojekt för Framtida ledningssystem